завідувач відділенням хірургії Клініки Спіженка. Дійсний член Європейського товариства хірургічної онкології (ESSO). Автор і співавтор понад 20 наукових робіт.