Фонд створено з метою сприяння реалізації програм і заходів, направлених на розвиток українського суспільства в сферах медицини і здоров’я та суміжних з нею сферах, здійснення благодійної діяльності в наданні фінансової, інформаційної допомоги людям з онкологічними та іншими захворюваннями.

Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

 1. надання одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги на лікування (медичні препарати та інше) онкохворим та іншим громадянам;
 2. надання систематичної інформаційної, фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 3. фінансування конкретних цільових програм;
 4. надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 5. дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Фонду;
 6. надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності набувачам;
 7. прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 8. акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;
 9. здійснення інших заходів не заборонених законом.

Засновники Фонду

Василь Котенко – голова правління Фонду

Ігор Ржешніовецький – заступник голови правління Фонду

Органами управління Фонду є:

 1. Загальні збори Фонду;
 2. Правління Фонду;
 3. Наглядова рада Фонду.

Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.